Opdrachtgever

De Blauwe Kap

Project

Inspectierapport pp basis van Conditiemeting NEN 2767-4

Industrieweg Assen

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel voorkomende conditionele gebreken en/of verzorgingsgebreken. De visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd een vermoeden hiervan zal worden aangegeven.

Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken en destructieve onderzoeken niet worden uitgevoerd.

Het rapport
  • Conditie en verzorgingsscore per bouwdeel/specificatie en per gebrek
  • Waarneembaarheid van het bouwdeel
  • Opmerkingen
  • Foto’s van gebreken